Welkom Welzijn Kronenberg Evertsoord

Dementievrijwilligers

Dementievrijwilligers.

Dementievrijwilligers als een extra steuntje in de rug welkom is.
Als je als partner of kinderen zorgt voor een partner of ouder met dementie in Kronenberg of Evertsoord dan betekent dit vaak dat er 24 uur per dag een beroep op je kan worden gedaan. De kans op overbelasting ligt dan op de loer.
Sinds enkele jaren zijn enkele dementievrijwilligers namens onze stichting actief in Kronenberg en Evertsoord. Zij kunnen in uw thuissituatie ondersteuning bieden om deze zorg te verlichten zodat er tijd en ruimte ontstaat om even rustig de boodschappen te doen, om te kunnen blijven deelnemen aan sport en ontspanningsmomenten. Wij werken hierin nauw samen met Hulp bij Dementie en er wordt samen gezorgd voor een passend vangnet.

Voor meer informatie neem contact op met het secretariaat.

‘Iemand een paar uurtjes helpen is een kleine moeite’

Bron: Weekblad Hallo Horst aan de Maas 16-01-2020

In Kronenberg zijn sinds kort enkele dementievrijwilligers actief. Dit zijn inwoners van het dorp die mantelzorgers de kans geven om de zorg af en toe uit handen te geven en tijd voor zichzelf te nemen.

Door de vergrijzing is het aantal mensen met dementie vanaf 1950 vervijfvoudigd. De verwachting is dat dit aantal de komende 25 jaar verdubbelt tot meer dan een half miljoen (bron: Alzheimer Nederland). De zorg voor mensen met dementie komt vaak neer op familie of kennissen. Maar wie ontzorgt de mantelzorger? Enter de dementievrijwilliger. Mensen die mantelzorgers de mogelijkheid bieden om af en toe iets voor zichzelf te doen. Ook in Kronenberg neemt het aantal mensen dat aan dementie leidt de komende jaren alleen maar toe. “Volgens cijfers is in 2050 van alle inwoners in Horst aan de Maas 19,1 procent 75+-er”, zegt Piet Selen van Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord. “Naar schatting zullen dan 1.600 inwoners lijden aan dementie.” Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord, waar onder andere ook dagopvang de Kompeniej en de Wensbus onder vallen, ving regelmatig signalen op van families met een dementerende partner of ouder die behoefte hebben aan extra ondersteuning. “Er zijn meerdere organisaties die werken met dementievrijwilligers”, weet Selen, “maar wat we duidelijk merkten is dat de families soms liever geen onbekenden in willen schakelen. Als de vrijwilligers uit Kronenberg zelf komen, en dus min of meer bekenden zijn, is de stap minder groot.” De stichting besloot daarop een oproepje te plaatsen voor het werven van dementievrijwilligers. “Daar reageerden vier mensen op, drie vrouwen en één man. Daar waren we heel blij mee”, aldus Selen.

Doel
Eén van die vier is Nel Steeghs. “Ik zag de oproep staan en dacht: wat is dat een mooi initiatief. Zelf heb ik 40 jaar in de zorg gewerkt, waarvan 25 jaar als verzorgende met ouderen. Ik werk nu als secretaresse op de afdeling neurologie in het ziekenhuis. Ik ken de verhalen en weet dat er soms schrijnende gevallen zijn. Ik wilde me daarvoor inzetten en besloot me aan te melden. Het is voor mij zo’n kleine moeite een paar uurtjes per maand iemand anders te helpen.”
De stichting werkt samen met Hulp bij Dementie. Volgens Selen is het handig dat Nel en ook de twee andere vrouwen een zorgachtergrond hebben. “Dat is voor ons echter geen vereiste. Belangrijker is dat de vrijwilligers bereid zijn enkelen uren bij iemand in huis te zijn en dat er een klik is met de familie. Daarbij moeten de vrijwilligers ook hun eigen grenzen aangeven, er wordt bijvoorbeeld niet van ze verwacht dat ze de verzorging van iemand op zich gaan nemen.” Volgens hem zijn er al verschillende aanvragen gekomen en hij verwacht dat de vraag alleen maar gaat toenemen. “Misschien ook wel van andere mantelzorgers, die niet voor dementerenden zorgen. We willen echter rustig met deze doelgroep beginnen en het goed opzetten. Ons doel is er om voor de mensen van Kronenberg te zijn.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings