Welkom Welzijn Kronenberg Evertsoord

“Voor elkaar en met elkaar!”

Wordt jij per 1 januari 2025 de nieuwe secretaris
van stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord?

Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord stelt zich ten doel het wonen, welzijn en de gezondheid van de inwoners van Kronenberg en Evertsoord te bevorderen en probeert dit te bereiken door activiteiten als dorpsontmoeting De Kompeniej, de Wensbus, dementievrijwilligers, een warme maaltijdvoorziening en door het inzetten van een Dorpsverbinder.

Taken:
– Vergaderingen bijwonen van stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord (1x per maand)
– Vergaderingen bijwonen van vrijwilligers van Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord (4x per jaar)
– Agenda en notulen maken van de vergaderingen
– Afspraken maken, mail beantwoorden en in- en uitgaande post beheren
– Archief bijhouden van secretariaat en Wensbus

Uren:
Gemiddeld 3 uur per week.

Vergoeding:
De functie is op vrijwillige basis.

Interesse:
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Nell Verhaeg.
T:            06-45444823
M:          secretariaat@welzijn-kronenberg-evertsoord.nl
W:          www.welzijn-kronenberg-evertsoord.nl

Hou jij van koken en gezelligheid?

 


Dat komt dan goed uit!
Wij vinden het heel fijn als jij ons kook-team komt versterken.
Op maandag-dinsdag en vrijdag wordt er gekookt voor de deelnemer van de Kompeniej.

Als kookvrijwilliger stel je samen met een andere vrijwilliger het menu op, doe je boodschappen en
kook je een warme maaltijd – gewoon zoals thuis.
We beginnen rond 09.00 uur met de eerste werkzaamheden, tot ongeveer 13.30 uur

Voor meer informatie:

Neem contact op met onze beroepskracht Gwen Verstegen
06-28086781  / kompeniej@welzijn-kronenberg-evertsoord.nl
of loop gerust een keertje binnen op een van bovenstaande ochtenden.

Wil je meer weten over onze Dorpsontmoeting?
Kijk dan op de website: www.welzijn-kronenberg-evertsoord.nl
Adres: Meerweg 11, Kronenberg

 

Stevig staan
Woensdag 3 april 2024  
15:00 tot 17:00 uur in de torrekoel, Meerweg 11 Kronenberg

 

Oproep aan alle inwoners van Kronenberg en Evertsoord

Red jij de Wensbus Kronenberg Evertsoord en meld je aan als chauffeur?

 

Laten we er maar niet omheen draaien, als Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord zijn we dringend op zoek naar enkele nieuwe chauffeurs. We worden op dit moment geconfronteerd met het gegeven dat enkele chauffeurs om verschillende redenen niet meer kunnen rijden. Dit speelt al wat langer en de gaatjes die er vielen zijn steeds door de andere chauffeurs opgevangen. Zij verdienen daarvoor een groot compliment maar de rek is er uit. Ook voor hen moet het leuk blijven.
Daarom deze oproep in de hoop dat er zich enkele mensen aanmelden.

Wat doet de Wensbus
Sinds 28 februari 2014 rijdt de Wensbus bestuurd door vrijwilligers uit Kronenberg en Evertsoord al met succes door onze dorpen. De Wensbus is een initiatief van de Stichting Welzijn Kronenberg-Evertsoord en wordt gefinancierd door de provincie Limburg. 
De Wensbus levert in de ogen van deze organisaties een belangrijke en al bijna niet meer weg te denken bijdrage aan de leefbaarheid in deze twee kernen.
Per jaar vervoeren we met de Wensbus meer dan 4000 individuele reizigers waarmee de waarde van dit initiatief voldoende wordt aangetoond.

 

Voor wie is de Wensbus
Ritten hebben altijd een sociaal maatschappelijk doel, in en vanuit de kernen Kronenberg-Evertsoord. Hierbij wordt voorrang gegeven aan inwoners die minder mobiel of zelfredzaam zijn. Op deze manier kan de Wensbus er bijvoorbeeld een bijdrage aanleveren dat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen in onze kernen.
Voor de kleinste schoolkinderen uit Evertsoord en de deelnemers van de Kompeniej is de Wensbus onmisbaar.  Daarnaast zijn er nog veel andere inwoners die om diverse redenen gebruik maken van de Wensbus. Elke inwoner, jong of oud die (tijdelijk) niet in eigen vervoer kan voorzien kan dus een beroep doen op de Wensbus

Wat vragen we van een chauffeur
De Wensbus rijdt van maandag t/m vrijdag, dus 5 dagen per week.
Als chauffeur ben je eenmaal per 14 dagen op een vastgestelde dag beschikbaar

Ook chauffeur (m/v) worden op de wensbus
Voor meer informatie of aanmelding neem contact op met: 
Piet Selen, mail pietselen@rouweelseveld.nl of bel/app 06-11841811
Herman Steeghs, mail  hphsteeghs@lijbrandt.nl of bel /app 06-20786921 
of het secretariaat van de Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord.

 

De Kompeniej Kronenberg viert zaterdag 15 juli
haar 10 jarig bestaan.

De Kompeniej is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor inwoners en oud inwoners uit Kronenberg en Evertsoord en wordt georganiseerd in de Torrekoel door de Stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord. Al naar behoefte kunnen de deelnemers van een of meerdere dagdelen gebruik maken op de 4 dagdelen die de Kompeniej georganiseerd wordt.  Dorpsgenoten ontmoeten, sociale contacten onderhouden en samen activiteiten ondernemen zijn belangrijkste ingrediënten waarmee de dagdelen ingevuld worden. Belangrijk zijn ook de door de kookvrijwilligers versbereide warme maaltijden die de deelnemers krijgen aangeboden. Elke keer weer een feestje waar volop van genoten wordt. Andere vrijwilligers zorgen voor de koffie en begeleiden bij de activiteiten, ook heel belangrijk.
In de ochtend vieren de deelnemers en vrijwilligers in besloten kring al het 10 jarig bestaan van de Kompeniej.
Iedereen is welkom vanaf 14.00 uur.
De deelnemers en vrijwilligers van de Kompeniej vinden het leuk om het 10 jarig bestaan ook met de andere inwoners van Kronenberg en Evertsoord te vieren.
Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom. Een mooie gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken met de Kompeniej en samen te proosten op dit 10 jarig bestaan. Niemand minder dan Gerard van Kol zal een muzikaal optreden verzorgen. Het beloofd dus een gezellige middag te worden. Mocht vervoer een probleem zijn dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat, email secretariaat@welzijn-kronenberg-evertsoord.nl of tel 06-45444823 en wordt u opgehaald en weer thuis gebracht met de Wensbus Kronenberg Evertsoord.

 

Wensbus Kronenberg Evertsoord zoekt met spoed nieuwe chauffeur

De Wensbus Kronenberg Evertsoord verzorgt al sinds 2014 met vrijwilligers het dorpsvervoer. Wij vervoeren mensen die tijdelijk niet mobiel zijn of geen eigen vervoer hebben. Als chauffeur maak je het mede mogelijk dat mensen langer zelfstandig in onze dorpen kunnen blijven wonen of zelfs (nieuwe)  sociale contacten kunnen blijven onderhouden.

Wordt jij de vervanger van Grad Aerts?   

Begin 2023 moeten we helaas afscheid gaan nemen van vrijwilliger/ chauffeur Grad Aerts.

Grad is van het begin in 2014 al chauffeur  bij de Wensbus. Een keer in de 14 dagen stond hij paraat en heeft vanaf het begin, dus 8 jaar met veel plezier dit werk gedaan. Grad hoopt nl. in februari  zijn 80e verjaardag te vieren en heeft aangegeven dan te willen stoppen.

“Het contact met de kinderen en andere reizigers vond ik altijd geweldig” verteld Grad en “Je kunt nog altijd beter een ander helpen dan dat je zelf geholpen moet worden, toch? “ 

We zijn als Stichting dringend op zoek naar enkele nieuwe chauffeurs om het team te versterken en zijn nu op korte termijn op zoek naar een vervanger voor Grad.

Wil jij ook iets betekenen voor andere inwoners uit onze dorpen en ben je in het bezit van een geldig rijbewijs neem dan contact op met Piet Selen 06-11841811 of mail pietselen@rouweelseveld.nl

 

 

“Voor elkaar en met elkaar!”

Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord stelt zich ten doel het wonen, welzijn en de gezondheid van de inwoners van Kronenberg en Evertsoord te bevorderen en probeert dit te bereiken door activiteiten als dorpsontmoeting De Kompeniej, de Wensbus, dementievrijwilligers, een warme maaltijdvoorziening en nu ook met een dorpsverbinder. 

 

Wist u dat onder het motto “Voor elkaar en met elkaar!”

bij de Stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord  meer dan 50 vrijwilligers wekelijks in de weer zijn, waarvan sommigen zelfs op meerdere fronten actief zijn?
Zo zijn er vrijwilligers die:
–  helpen met de activiteiten bij de Kompeniej, de maaltijden bereiden, de koffie verzorgen etc.
–  bij de Wensbus actief zijn als chauffeur, planner, administrator of coördinator            
–  die de warme maaltijden bezorgen en regelen
–  als dementievrijwilliger ondersteuning geven in de thuissituatie aan mantelzorgers van een partner of ouder met dementie
–  same efkes loeëpe coördineren
–  het bestuur van de Stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord vormen.
–  er nu ook een dorpsverbinder actief is waar u met al uw vragen op het gebied van
   wonen, welzijn en zorg terecht kunt
–  en de Stichting in haar werkzaamheden ondersteund wordt door 2 beroepskrachten

.Meer informatie, aanmelden of ook vrijwilliger worden?
Spreken de activiteiten van onze stichting u aan of wilt u zich aanmelden voor een van onze activiteiten of als vrijwilliger,
neem dan contact op met het secretariaat: Nell Verhaeg;  077-4673348 / 06-45444823